BambupolSICAZOL HCS-23
Žiaruvzdorné kalciumsilikátové izolačné dosky

Izolačné dosky SICAZOL sú kalciumsilikátové izolačné dosky bielej farby výrabané najnovšími technológiami podľa DIN 18895, EN ISO 9001 : 2000. Dosky sú nehorľavé, ľahké (hustota 230 kg/m3) a vďaka svojim izolačným schopnostiam sú určené pre teploty až do 1000 oC. Dosky sú klasifikované ako fyziologicky a ekologicky nezávadný stavebný materiál. Produkt je bez azbestu a neobsahuje žiadne toxické látky ani pri zohriatí na 1000 oC. Odpad je možné likvidovať ako ostatný stavebný materiál bez chemického zaťaženia životného prostredia.


SICAZOL dosky sa vďaka svojim vlastnostiam používajú pri stavbe krbov, kachlových pecí a izolácii krbových vložiek od zvislých stavebných konštrukcií.


SICAZOL dosky sú ľahko opracovatelné ručnými nástrojmi na drevo alebo sádrokartón.

SicazolTechnické parametre:

• Rozmery: 1000 x 500 x 30-50mm
• Merná hmotnosť: 230 kg/m3
• Pevnosť v ohybe: ≥0,5 MPa
• Tepelná vodivosť pri:
    200 °C = 0,093 W/m.K
    400 °C = 0,104 W/m.K
    600 °C = 0,129 W/m.K
    800 °C = 0,173 W/m.K
• Teplotný limit: 1000 °C
• Trvalé dĺžkové zmeny pri 950 °C: 1,6%
• Únosnosť v žiari: 673 °C

Chemické zloženie:

• SiO2 - 58,75%
• CaO - 26,75%
• Al2O3 - 10%

Hlavné výhody izolačných dosiek SICAZOL

• Ekologický, bez azbestu
• Nehorľavý
• Kvalitný
• Cenovo výhodný